Instytut Norm i Cen Kosztorysowych Budownictwa (dawny ORGBUD)
O Instytucie...
Ważne informacje »
Instytut Norm i Cen Kosztorysowych Budownictwa

ul. Stare Miasto 22
10-027 OLSZTYN
tel.: (0-89)527-58-73
tel.: 0696-56-52-94
fax: (0-89)527-58-73
wyslij email
Wyslij wizytowke
na tel.
SMSvCard
  O Instytucie...
Oferta
Instytut Norm i Cen Kosztorysowych Budownictwa oferuje:


1. Roboczą koordynację nad opracowaniem kosztorysowych norm nakładów rzeczowych metod kosztorysowania;

2. Interpretacje ustalania metod i podstaw kosztorysowania;

3. Interpretacje i wyjaśnienia w zakresie kosztorysowania:

- robót budowlanych w budownictwie ogólnym i przemysłowym;
- montażu konstrukcji metalowych oraz metalowej lekkiej obudowy;
- instalacji wewnętrznych wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i c.o.;
- izolacji termicznych
- instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
- sieci zewnętrznych;
- budowli inzynierskich wodnych;
- montażu maszyn, urządzeń i rurociagów technologicznych;
- instalacji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych;
- wykładzin chemoodpornych;
- robót remontowych budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych.

W ramach ABONAMENTU Instytut będzie świadczył usługi w formie udzielania odpowiedzi telefonicznych, pisemnych lub tekstowych dla w/w rodzajów budownictwa i robót w zakresie:

- interpretacji, wyjaśnień dotyczących sporządzania dokumentacji kosztorysowej opracowanej na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR);

- wyjaśnień dotyczących zakresu nakładów rzeczowych i zakresu czynności zawartch w KNR-ach;

- szczegółowych zasad indywidualnego ustalania nakładów rzeczowych robocizny materiałów i pracy sprzętu;

- kalkulacji stawki godzinowej robocizny kosztorysowej;

- sprzedaż Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR)i Katalogów Norm Pracy (KNP);

- opracowania Katalogów Nakładów Rzeczowych - zakładowych na nowe technologie lub indywidualne zamówienie Klienta!


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY...